Γεωύφασμα

Το μη υφαντό γεωύφασμα παραγωγής Fibralco a.e.b.e. κατασκευάζεται από ίνες πολυπροπυλενίου σταθεροποιημένες μηχανικώς από 150 gr/m2 έως 2.000 gr/m2.  Εφαρμόζεται στις θεμελιώσεις δημοσίων έργων (σιδηροδρομικές γραμμές, οδοποιία, λιμνοδεξαμενές, σήραγγες) και σε κτιριακά, στο πλαίσιο μονίμων συστημάτων αποστραγγίσεων, διαχωρισμού, σταθεροποιήσεως και ενισχύσεων.

Παρέχονται προδιαγραφές από δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους για εφαρμογή σε δημόσια έργα.

Τα δημόσια έργα κατατάσσονται σε ενιαία τιμολόγια δημοσίων έργων :

  • Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας
  • Τιμολόγιο Λιμενικών Έργων
  • Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων
  • Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
  • Τιμολόγιο Έργων Πρασίνου

Τα μη υφαντά γεωυφάσματα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με ελέγχους ελάχιστου βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9864, πάχους (mm) κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1, εφελκυστικής αντοχής (kN/m) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, επιμήκυνσης σε θραύση ( % ) κατά EN ISO 10319, και αντοχής σε διάτρηση ( N ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236.

Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής γεωυφασμάτων σε ειδικές προδιαγραφές (αντοχή, παραμόρφωση, διαπερατότητα νερού κτλ.), ανάλογα με τις ανάγκες της τεχνικής εφαρμογής.

Μέχρι σήμερα έχουν εξελιχθεί πάνω από ογδόντα εφαρμογές ανάλογα με τον τομέα σε πολλαπλές αγορές όπως η γεωργία και η κατασκευή. Μέσα σε αυτές τις εφαρμογές το μη υφαντό γεωύφασμα πάντα εκτελεί κάποιες από αυτές τις πέντε λειτουργίες.

Επικοινωμήστε μαζί μας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Προϊόν που σας ενδιαφέρει: