Φίλτρο

Η εταιρεία Fibralco a.e.b.e. παράγει ένα ευρύ φάσμα των μέσων φίλτρου. Όντας στη βιομηχανία προϊόντων άνευ υφάνσεως για περισσότερα από 50 χρόνια, έχει την εμπειρία και τον εξοπλισμό για την παραγωγή με βελονωτών, θερμικά συνδεδεμένων ή σε συνδυασμό, φίλτρων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008 ποιοτικού ελέγχου.

Κατηγορίες φίλτρων
Μέσα από την τελευταίας τεχνολογίας των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ποικίλων ποιοτήτων φίλτρων. Συγκεκριμένα, η γκάμα των φίλτρων διαθέσιμη εμπεριέχει όλο το φάσμα των χοντρών φίλτρων σκόνης G1, G2, G3, G4, καθώς και λεπτών φίλτρα σκόνης M5, M6, F7, F8, F9. Τα φίλτρα παράγονται, σύμφωνα με την ταξινόμηση EN779.τύποι φίλτρων παραγωγής Fibralco a.e.b.e.

Το έμπειρο προσωπικό μπορεί να υιοθετήσει κάθε νέα απαίτηση των πελατών για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απόκτηση νέων δοκιμών σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 16890, το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον EN779 στο τέλος του έτους 2016. Το ISO 16890 δεν θα λάβει υπόψη μόνο το μέγεθος των σωματιδίων των 0,4 micron, αλλά θα προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας διαχωρισμού για συγκεκριμένα κλάσματα ύλης σε ένα εύρος μεταξύ 0.3 και 10 micron.